Ochrana osobních údajů a další ujednání, údaje společnosti
AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o.

než se do toho pustíme ...

IMPRESSUM

povinně zveřejňované informace daňové a identifikační údaje, výpisy, certifikace, povolení, oprávnění společnosti AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o.

AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o.

IČ: 17997011 DIČ CZ179970011 IČP  1014565235

Se sídlem Vidice 13, 284 01 Vidice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 379845
Datum zápisu 31. 01. 2023
Zastoupená Ludmila Mašínová, jednatelka

Fakturační adresa, dodací adresa a adresa provozovny, datová schránka

AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o.
Dobřeň 26, 284 01 Suchdol

ID Datové schránky a6bv9s9 

Upřednostňujeme příjem faktur  v elektronické podobě

doklady zasílej na:
faktury@automasin.cz

(tento e-mail slouží výhradně k příjmu faktur, nezasílejte na něj nic jiného)

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., adresa pobočky Náměstí Přemyslovců 14/11, 28802
Nymburk
Číslo účtu: 6437874349/0800 IBAN CZ0908000000006437874349 BIC GIBACZPX

Výpisy, rozhodnutí

Výpis z živnostenského rejstříku

(AMS_VÝPIS_OBCHODNÍHO_REJSTŘÍKU.pdf)

Výpis z živnostenského rejstříku

(AMS_VÝPIS_Z_ŽIVNOSTENSKÉHO_REJSTŘÍKU.pdf)

Finanční úřad, Rozhodnutí o registraci  plátce daně

(AMS_ROZHODNUTÍ_O_REGISTRACI,pdf)

Finanční úřad, Rozhodnutí o registraci  plátce daně z přidané hodnoty

(AMS_ROZHODNUTÍ_O_REGISTRACI_K_DPH.pdf)

Certifikáty, oprávnění

Certifikovaný partner Castrol

(AMS_CERTIFIKÁTY_CASTROL_SERVICE.pdf)

Autorizovaný distributor Castrol

(AMS_AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR CASTROL.pdf)

Castrol Training Center

(AMS_CERTIFIKÁT_CASTROL TREAINING CENTER.pdf)

Klimatizace

(AMS_CERTIFIKÁTY_KLIMATIZACE.pdf)

Tažná zařízení HOOK

(AMS_CERTIFIKÁTY_TAŽNÁ_ZAŘÍZENÍ_HOOK.pdf)

Tažná zařízení ORIS

(AMS_CERTIFIKÁTY_TAŽNÁ_ZAŘÍZENÍ_ORIS.pdf)

Tažná zařízení SVC

(AMS_CERTIFIKÁTY_TAŽNÁ_ZAŘÍZENÍ_SVC.pdf)

Ostatní

Fakturační údaje, údaje pro smmluvní vztahy, kontaktní osoby

(AMS_FIREMNÍ_FAKTURAČNÍ_KONTAKTNÍ_ÚDAJE_SPOLEČNOSTI)

Logo společnosti ke stažení, integrace pro informační systémy ve službě

(https://www.logobox.cz)

Pokud chcete zajistit korektní bezpečné zobrazení obsahu přiložených souborů a nevlastníte potřebné licence, můžete využít níže uvedené informace o bezplatných řešeních. Soubory PDF – Portable Dokument Format společnosti Adobe. Pokud nevlastníte licenci produktu Adobe Acrobat, potom můžete využít bezplatného prohlížeče Adobe Acrobat Reader, který naleznete ke stažení na uvedeném odkazu. Tuto bezplatnou verzi naleznete i v obchodě pro svá mobilní zařízení. Soubory .xls – Sešit Microsoft® Excel® pro Microsoft 365. Pokud nevlastníte licenci tohoto produktu můžete postupovat dle následujících možností. Prohlížeč Microsoft Excel Viewer byl vyřazen, proto Vám doporučujeme nainstalovat mobilní aplikaci Excel. Dalším řešením je soubor uložit  na OneDrive nebo Dropbox, ze kterých aplikace Excel Online může soubory otevřít ve vašem prohlížeči. Mobilní aplikaci Excel najdete v obchodě pro své zařízení.

Právní ujednání a oznámení

Je pro nás důležité, aby jste zde uvedená právní ujednání a oznámení pochopili a bylo Vám vše jasné. Proto než se dotoho půstíme, přečtěte si vše na jednom mítě a na rovinu.  

 1. Majitel domén, provozovatel webu, správce osobních údajů
 2. Způsob ochrany a nakládání s osobními údaji
 3. Všeocbecné obchodní podmínky(VOP)
 4. Zásady Cookie (EU)
 5. Obchodní podmínky(web, online services) 
 6. Zřeknutí se odpovědnosti (disclamer)
 7.  Prohlášení o přístupnosti, způsob distribuce dokumentů při elektronické komunikaci

Přesto, pokud by jste měli jakékoliv další otázky nebo nejasnoti k zde uvedeným dokumentům můžete nás kontaktovat na services@automasin.cz.

| Datum poslední aktualizace dokumentu 18. 06. 2024

Společnost AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o.  IČ 17997011

je 

Prozovatelem webu 

a to včetně poskytovaných on-line services na doménách automasin.cz/.eu/.com

 

 Majitelem domén

a to konkrétně  automasin.cz/.eu/.com

 

Správce osobních údajů

společnost je jediným zpracovavatelem Vašich poskytnutých osobních údajů, které jsou poskytovány třetím stranám pouze v součinnosti při plnění servisní zakázky a dále v případě vyžádání si těchto údajů oprávněšnými orgány státní správy

 

Způsoby kontaktování provozovatele webu/ majitele domén/ správce osobních údajů

Společnost AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. můžete kontaktovat následujícími způsoby

 1. Prostřednictvím zprávy zaslané přes kontaktní formulář
 2.  Prostřednictví datové zprávy odeslané na ID schránky společnosti
 3. Dopisem, zaslaným na kotespondenční adresu

Společnost AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. si vymezuje právu si vrámci možností ověšřit Vaši identitu, dále zhodnotit míru nároku  na požadované informace. 

Dozorový orgán v oblasti ochrany osobních údajů 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Dozorový orgán v oblasti ochrany ochrany spotřebitele a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Česká obchodní inspekce
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2

 

| Datum poslední aktualizace dokumentu 18. 06. 2024

Ochrasna údajů

Úvod

loren ipsun

| Datum poslední aktualizace dokumentu 18. 06. 2024

VOP

Úvod

loren ipsun

| Datum poslední aktualizace dokumentu 13. 06. 2024
Oblast EU není aktivována pro cookie-statement.
| Datum poslední aktualizace dokumentu 13. 06. 2024

Podmínky byly naposledy aktualizovány 5. 7. 2024

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tuto internetovou stránku a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo jakýmikoli produkty nebo službami, které od nás obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, budou mít přednost a přednost ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba

Registrací, přístupem nebo jiným používáním této internetové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami uvedenými níže. Pouhé používání těchto internetových stránek znamená znalost a přijetí těchto podmínek. V některých konkrétních případech vás také můžeme požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto internetových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, který vám zašleme, a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která poskytnout vám elektronicky splnit jakýkoli zákonný požadavek, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace byla písemná.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na internetové stránce a data, informace a další zdroje zobrazené nebo dostupné na internetových stránkách.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena

Pokud konkrétní obsah neurčuje jinak, není vám udělena licence ani žádné jiné právo podle autorských práv, ochranných známek, patentů ani jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžit, prodávat, nabízet nebo komercializovat žádné zdroje na této webové stránce. v jakékoli formě, bez našeho předchozího písemného povolení, s výjimkou a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech kogentního práva (jako je právo citovat).

5. Novinky

Bez ohledu na výše uvedené můžete náš newsletter přeposílat v elektronické podobě ostatním, kteří by mohli mít zájem navštívit naše internetové stránky.

6. Vlastnictví třetí strany

Naše internetové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na internetové stránky jiných stran. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webů jiných stran, na které jsou z této internetové stránky odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným obchodním podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo podporovat.

Neneseme odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete veškerá rizika spojená s používáním těchto internetových stránek a veškerých souvisejících služeb třetích stran. Nepřijmeme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, ať už je způsobeno, v důsledku vašeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

7. Odpovědné používání

Návštěvou našich internetových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze pro zamýšlené účely a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími smlouvami s námi a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat naše internetové stránky nebo služby k používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je s ním spojen) škodlivý počítačový software; používat údaje shromážděné z našich internetových stránek pro jakoukoli činnost přímého marketingu nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich internetových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Zapojení do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození internetové stránky nebo která narušuje výkon, dostupnost nebo přístupnost internetové stránky, je přísně zakázáno.

8. Předložení nápadu

Neodesílejte žádné nápady, vynálezy, autorská díla nebo jiné informace, které lze považovat za vaše vlastní duševní vlastnictví a které byste nám chtěli prezentovat, pokud jsme předtím nepodepsali smlouvu týkající se duševního vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám jej prozradíte bez takové písemné smlouvy, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, ukládání, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích.

9. Ukončení užívání

Na základě vlastního uvážení můžeme kdykoli upravit nebo dočasně nebo trvale přerušit přístup na internetovou stránku nebo jakoukoli službu na nich. Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli takové úpravy, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu na internetovou stránku nebo jejího používání nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webu mohli sdílet. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že určité funkce, nastavení a/nebo jakýkoli obsah, kterým jste přispěli nebo na který jste se spoléhali, budou trvale ztraceny. Nesmíte obcházet nebo obcházet nebo se pokoušet obejít či obejít žádná opatření omezující přístup na naše webové stránky.

10. Záruky a odpovědnost

Nic v této části neomezuje ani nevylučuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tyto internetové stránky a veškerý obsah na webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně odmítáme veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost obsahu. Nedáváme žádnou záruku, že:

 • tento web nebo náš obsah splní vaše požadavky;
 • tato webová stránka bude dostupná nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařskou radu jakéhokoli druhu. If you require advice you should consult an appropriate professional.

Následující ustanovení této části se použijí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a neomezí ani nevyloučí naši odpovědnost v souvislosti s jakoukoli záležitostí, pro kterou by bylo nezákonné nebo nezákonné, abychom naši odpovědnost omezovali nebo vylučovali. V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody (včetně jakýchkoli škod za ušlý zisk nebo výnosy, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí osobě vzniknou. strany, vyplývající z vašeho přístupu na naše internetové stránky nebo z jejich používání.

Pokud není v jakékoli dodatečné smlouvě výslovně uvedeno jinak, naše maximální odpovědnost vůči vám za veškeré škody vzniklé nebo související s webem nebo jakýmikoli produkty a službami nabízenými nebo prodávanými prostřednictvím webu, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost ( ať už na základě smlouvy, spravedlnosti, nedbalosti, zamýšleného jednání, deliktu nebo jinak) bude omezena na celkovou cenu, kterou jste nám zaplatili za nákup takových produktů nebo služeb nebo používání webových stránek. Takový limit se bude vztahovat souhrnně na všechny vaše nároky, akce a příčiny jednání všeho druhu a povahy.

11. Soukromí

Pro přístup k našim webovým stránkám a/nebo službám můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě v rámci registračního procesu. Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí.

Vyvinuli jsme zásady pro řešení jakýchkoliv obav o soukromí, které můžete mít. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a v našich Zásadách používání souborů cookie.

12. Přístupnost

Zavázali jsme se, že obsah, který poskytujeme, bude přístupný osobám se zdravotním postižením. Pokud máte zdravotní postižení a nemůžete kvůli svému postižení přistupovat k jakékoli části našich internetových stránek, žádáme vás, abyste nám zaslali oznámení včetně podrobného popisu problému, se kterým jste se setkali. Pokud je problém snadno identifikovatelný a řešitelný v souladu s průmyslovými standardními nástroji a technikami informačních technologií, okamžitě jej vyřešíme.

13. Exportní omezení / soulad s právními předpisy

Přístup na web z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů nebo služeb prodávaných na webu nezákonný, je zakázán. Tuto internetovú stránku nesmíte používat v rozporu s exportními zákony a předpisy Česká republika.

14. Přiřazení

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek, zcela ani zčásti, žádné třetí straně. Jakékoli údajné přidělení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

15. Porušení těchto podmínek

Aniž by tím byla dotčena naše další práva podle těchto podmínek, pokud tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, můžeme podniknout taková opatření, která považujeme za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na webovou stránku, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb požádat, aby vám zablokoval přístup na internetovou stránku a/nebo zahájil proti vám právní kroky.

16. Force majeure (vyšší moc)

S výjimkou závazků zaplatit peníze podle této smlouvy nebude žádné prodlení, neplnění nebo opomenutí kterékoli ze stran splnit nebo dodržet jakoukoli ze svých povinností podle této smlouvy považováno za porušení těchto podmínek, pokud a dokud takové prodlení, neplnění nebo opomenutí vyplývá z jakékoli příčiny mimo přiměřenou kontrolu této strany.

17. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, budete nás bránit a budete nás chránit před všemi nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji souvisejícími s vaším porušením těchto podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na soukromí. Bezodkladně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

18. Vzdání se práva

Neuplatnění některého z ustanovení uvedených v těchto podmínkách a jakékoli smlouvě nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončení, nebude vykládáno jako zřeknutí se takových ustanovení a nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek nebo jakýchkoli smluv nebo jakákoli její část nebo právo poté vymáhat každé ustanovení.

19. Jazyk

Tyto obchodní podmínky budou vykládány výhradně v čeština. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

20. Celý souhlas

Tyto obchodní podmínky, společně s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a cookie politikou, tvoří úplnou dohodu mezi vámi a AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. (IČ 17997011) ve vztahu k vašemu používání této internetové stránky.

21. Aktualizace těchto podmínek

Tyto ocbhodní podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Datum uvedené na začátku těchto obchodních podmínek je posledním datem revize. O jakýchkoli změnách nebo aktualizacích vám dáme písemné oznámení a revidované obchodní podmínky vstoupí v platnost dnem, kdy vám takové oznámení dáme. Vaše další používání této internetové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a budete jimi vázáni. Chcete-li požádat o předchozí verzi těchto podmínek, kontaktujte nás.

22. Volba práva a jurisdikce

Tyto podmínky se řídí zákony Česká republika. Jakékoli spory týkající se těchto podmínek budou podléhat jurisdikci soudů Česká republika. Pokud bude některá část nebo ustanovení těchto podmínek shledána soudem nebo jiným orgánem jako neplatná a/nebo nevymahatelná podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upravena, vymazána a/nebo vymáhána v maximálním přípustném rozsahu tak, aby uvést v platnost záměr těchto obchodních podmínek. Ostatní ustanovení nebudou dotčena.

23. Kontaktní informace

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. (IČ 17997011).

V souvislosti s těmito podmínkami nás můžete kontaktovat písemně nebo e-mailem na následující adresu: services@automasin.cz
Dobřeň 26, 284 01 Suchdol

24. Stáhnout

Můžete si také stáhnout naše obchodní podmínky jako PDF.

| Datum poslední aktualizace dokumentu 18. 06. 2024

Zřeknutí se odpovědnosti (Disclaimer)

Obecné

Tyto webové  stránky, které momohou být na doménách, jmenovitě automasin. cz /.eu/.com společnosti AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. jsou koncipovaná jako otevřený internetový portál, informační platforma pro potenciální zákazníky, stávající zákazníky, dodavatele a obchodní partnery jako čistě servisní a informační platforma. Tato stránka obsahuje také odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, jejichž obsah není možné společností AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. kontrolovat. Na těchto webových stránkách zpřístupňuje návštěvníkům těchto stránek určité informace. Tyto informace společnost AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. pečlivě shromažďuje. Přesto mohou být informace neúplné nebo nesprávné. Z informací na těchto webových stránkách proto nelze vyvozovat žádná práva. Používání těchto webových stránek podléhá těmto podmínkám. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání znamená, že uživatel s těmito podmínkami souhlasí.

Odpovědnost

Společnost AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku přístupu na tyto webové stránky a jejich používání. Rovněž není poskytována žádná záruka na bezchybné a nepřetržité fungování těchto webových stránek. Přestože společnost AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. vynakládá veškeré úsilí, aby byl obsah těchto webových stránek co nejaktuálnější a nejúplnější, nemůže zaručit přesnost, platnost, úplnost a aktuálnost jakýchkoli informací zveřejněných na těchto webových stránkách nebo k nimž je prostřednictvím těchto webových stránek umožněn přístup. Společnost AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

Práva duševního vlastnictví

Autorská práva, práva k ochranným známkám nebo jiná práva duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek náleží výhradně společnostiAUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o.. Práva (duševního) vlastnictví nejsou v žádném případě přenášena na (právnické) osoby, které tyto webové stránky navštěvují. Uživatelům těchto webových stránek není dovoleno obsah těchto webových stránek reprodukovat, šířit, rozšiřovat nebo za úplatu zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu společnosti AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o..

Informace, produkty a služby třetích stran

Případné odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné stránky, které nepatří společnosti AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o., jsou uvedeny pouze pro informaci uživatele těchto webových stránek. AUTOMASIN SERVICE CB, s.r.o. neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost ve vztahu k obsahu těchto stránek.

Přístupnost dokumentů, elektronická komunikace, distribuce dokumentů elektronickou cestou, sdílení souborů obsahující zákaznická data a osobní údaje.

 

Pro naši společnost je zabezpečení zákaznických dat nejvyšší prioritou. Pro elektronickou komunikaci a distribuci elektronické pošty, tvorbu obchodních dokumentů a sdílení souborů využíváme aplikace integrované v řešení pro podniky Microsoft 365 Small Business, které má nastaveny pevné zásady a politiky zabezpečení a je zajištěna implementace nejnovějších aktualizací. Pokud chcete zajistit korektní bezpečné zobrazení obsahu přiložených souborů a nevlastníte potřebné licence, můžete využít níže uvedené informace o bezplatných řešeních.

Soubory PDF – Portable Dokument Format společnosti Adobe. Pokud nevlastníte licenci produktu Adobe Acrobat, potom můžete využít bezplatného prohlížeče Adobe Acrobat Reader, který naleznete ke stažení na uvedeném odkazu. Tuto bezplatnou verzi naleznete i v obchodě pro svá mobilní zařízení.

Soubory XLSX – Sešit Microsoft® Excel® pro Microsoft 365. Pokud nevlastníte licenci tohoto produktu můžete postupovat dle následujících možností. Prohlížeč Microsoft Excel Viewer byl vyřazen v dubnu 2018, proto Vám doporučujeme nainstalovat mobilní aplikaci Excel nebo ukládat dokumenty na OneDrive nebo Dropbox, ze kterých aplikace Excel Online může soubory otevřít ve vašem prohlížeči. Mobilní aplikaci Excel najdete v obchodě pro své zařízení.

| Datum poslední aktualizace dokumentu 18. 06. 2024

Team Automasin Service CB

services@automasin.cz